fbpx

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Fatima Gargouri Coaching

Copyright
Uiteraard is alles wat je op deze website vindt, dus ook de blogs en de vlogs, beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Fatima Gargouri Coaching. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken. Alles wat op deze website staat, mag je gebruiken, zoveel je wilt en waarvoor je wilt. Ga lekker los. Deel tot je een ons weegt. Zolang je er maar duidelijk bij vermeldt dat je het afgekeken hebt van Fatima Gargouri Coaching. Een link naar deze site vinden we helemaal sympathiek.

Aansprakelijkheid
Op geen enkele manier is Fatima Gargouri Coaching aansprakelijk voor gedoe dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van ons, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles aan doen dat te voorkomen of te herstellen, dus wel aardig als je het ons meldt op info@fatimagargouri.nl. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Fatima Gargouri Coaching is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Fatima Gargouri Coaching gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Fatima Gargouri Coaching van toepassing.
Regel 1 blijft zoals altijd: gebruik je gezonde verstand.

E-MAILDISCLAIMER

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Fatima Gargouri Coaching ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Fatima Gargouri Coaching is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Fatima Gargouri Coaching de mail verstuurd heeft. Al ons werk wordt gemaakt vanuit de beste intentie en is bedoeld om jou te helpen de beste versie van jezelf te worden.

Details legale entiteit
Fatima Gargouri Coaching
Registration number 59456205